Kulturne dediščine

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi. Leta 1921 je gospodarsko poslopje kupil János Čahuk. Mlin je bil obnovljen leta 1921, ko ga je lastnik opremil s parnim strojem, kar je omogočilo sosednjim mlinarjem, da so vozili žito v Domanjševce.

Prvotno so mleli le s kamnom. Po podatkih iz let 1932 in 1939 je mlin mlel koruzo, ajdo, rž in kašo, obratoval pa je pet mesecev letno. Mlin je deloval do leta 1982, v njem pa so pridelovali moko. Danes je ohranjeno le staro poslopje mlina.

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi. Leta 1921 je gospodarsko poslopje kupil János Čahuk. Mlin je bil obnovljen leta 1921, ko ga je lastnik opremil s parnim strojem, kar je omogočilo sosednjim mlinarjem, da so vozili žito v Domanjševce.

Prvotno so mleli le s kamnom. Po podatkih iz let 1932 in 1939 je mlin mlel koruzo, ajdo, rž in kašo, obratoval pa je pet mesecev letno. Mlin je deloval do leta 1982, v njem pa so pridelovali moko. Danes je ohranjeno le staro poslopje mlina.

Več znamenitosti

Domanjševski zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu, v osrednjem delu vasi, ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja, iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230. Je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najbolje ohranjenimi v Prekmurju, predvidoma iz 2. in 3. stoletja.