Kulturne dediščine

Rimskokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230, je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju. Nekateri viri poročajo, da je na mestu današnje cerkve, ki je sicer uradno zabeležena kot kapela, že leta 1208 stala cerkev sv. Venceslava. Sv. Venceslav je bil češki knez, ki ga je leta 929 ubil njegov brat Boleslav. Čehi so ga kmalu po smrti začeli častiti kot svetnika, tako je bil tudi zavetnik domanjševske cerkve. Kasneje je bila cerkev posvečena Devici Mariji, danes pa je njen zavetnik Sv. Martin.

Cerkev, ki je zgrajena v romantičnem slogu, se danes uporablja kot pokopališka cerkev.

Rimskokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230, je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju. Nekateri viri poročajo, da je na mestu današnje cerkve, ki je sicer uradno zabeležena kot kapela, že leta 1208 stala cerkev sv. Venceslava. Sv. Venceslav je bil češki knez, ki ga je leta 929 ubil njegov brat Boleslav. Čehi so ga kmalu po smrti začeli častiti kot svetnika, tako je bil tudi zavetnik domanjševske cerkve. Kasneje je bila cerkev posvečena Devici Mariji, danes pa je njen zavetnik Sv. Martin.

Cerkev, ki je zgrajena v romantičnem slogu, se danes uporablja kot pokopališka cerkev.

Več znamenitosti

Domanjševski zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu, v osrednjem delu vasi, ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja, iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230. Je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najbolje ohranjenimi v Prekmurju, predvidoma iz 2. in 3. stoletja.