Domanjševska Monografija

Leta 2020 je Svet madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Šalovci sklenil, da bo podprl pripravo in izdajo monografije o zgodovini Domanjševcev. Dve leti raziskovanja, zbiranja in terenskega dela sta prinesli rezultate. Naše naselje in njegovi prebivalci so bili v teku stoletij zelo dejavni. Da v publikaciji ne bi izpustili nobenega imena, datuma ali dogodka, se je Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci odločil, da bodo monografijo izdali v treh delih.

Knjiga na skoraj 300 straneh skozi fotografije predstavlja zgodovino Domanjševcev v 20. stoletju. Fotografije so nekakšna oblika odseva družbe, v našem primeru prebivalcev vasi Domanjševci: odražajo družinske, sorodstvene in druge vezi, dokumentirajo spremembe načinov in oblik življenja, ljudsko arhitekturo pomembnejše dogodke ter ljudske običaje (npr. Borovo gostüvanje).

Avtor Mark Krenn v 16 poglavjih s pomočjo fotografij opisuje Domanjševce oziroma prikazuje vsakdanje življenje njegovih prebivalcev. Obravnava ljudsko arhitekturo in sakralne objekte, kmečka opravila, izobraževanje, versko življenje itd. S pomočjo fotografij lahko (tudi) vizualno spremljamo vpliv (svetovnih) zgodovinskih dogodkov na dogajanja v Domanjševcih od začetka do osemdesetih let 20. stoletja.

Več znamenitosti

Domanjševski Zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu v osrednjem delu vasi ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena po načrtih arhitekta Alojza Kleiberja leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimskokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230 je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Arheološke najdbe pričajo, da je bilo območje šalovske občine poseljeno že v zgodnjih obdobjih. Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najboljše ohranjenimi v Prekmurju.