Kulturne dediščine

Zvonik je sestavljen iz dveh stebrov, ki sta podprta vzdolžno. Skozi desetletja je bil večkrat premeščen. Na sedanjem mestu, v središču vasi, stoji od leta 1998. Zvonik deluje še danes.

Zvonik je sestavljen iz dveh stebrov, ki sta podprta vzdolžno. Skozi desetletja je bil večkrat premeščen. Na sedanjem mestu, v središču vasi, stoji od leta 1998. Zvonik deluje še danes.

Več znamenitosti

Domanjševski zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu, v osrednjem delu vasi, ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja, iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230. Je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najbolje ohranjenimi v Prekmurju, predvidoma iz 2. in 3. stoletja.