Kulturne dediščine

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena po načrtih arhitekta Alojza Kleiberja leta 1902. Takrat je na tem mestu stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja, ki je pogorela v požaru. Ker je večina prebivalcev vasi evangeličanske veroizpovedi, je bila v času grajenja sprejeta pomembna odločitev, kakšne velikosti bo cerkev. Cerkev danes sprejme okoli 1000 vernikov. Zgrajena je v neoromanskem slogu in se nahaja na griču nad vasjo, da je bila, gledano zgodovinsko, dostopnejša tudi drugim vasem. Božje službe v cerkvi potekajo v madžarskem in slovenskem jeziku.

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena po načrtih arhitekta Alojza Kleiberja leta 1902. Takrat je na tem mestu stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja, ki je pogorela v požaru. Ker je večina prebivalcev vasi evangeličanske veroizpovedi, je bila v času grajenja sprejeta pomembna odločitev, kakšne velikosti bo cerkev. Cerkev danes sprejme okoli 1000 vernikov. Zgrajena je v neoromanskem slogu in se nahaja na griču nad vasjo, da je bila, gledano zgodovinsko, dostopnejša tudi drugim vasem. Božje službe v cerkvi potekajo v madžarskem in slovenskem jeziku.

Več znamenitosti

Domanjševski zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu, v osrednjem delu vasi, ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja, iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230. Je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najbolje ohranjenimi v Prekmurju, predvidoma iz 2. in 3. stoletja.