Spoznajte Domanjševce

Domanjševci so strnjeno obcestno naselje v dolini potoka Mala Krka na severovzhodnem delu Goričkega ob madžarski meji. Naselje leži na dvojezičnem območju, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. Pripadniki madžarske narodnosti še danes ohranjajo svojo kulturo v različnih ustanovah in v okviru raznih društev. V središču vasi najdemo dvojezično osnovno šolo, vrtec ter knjižnico. Nad vasjo, na vrhu hriba pa se nahaja Evangeličanska cerkev, kjer še danes potekajo bogoslužja tako v slovenskem kot tudi v madžarskem jeziku.

Poleg narodne raznolikosti je za naselje značilna tudi verska raznolikost, saj v njem živi kar 90% vernikov evangeličanske veroizpovedi.

Krajevno ime Domanjševci – Domonkosfa izhaja iz osebnega imena Dominik oz. madžarsko Domonkos. Oblika Muncu (izg. Monko) je skrajšana oblika imena Domonko. Krajevno ime Muncu je glede na zemljepisno lego identično z današnjimi Domanjševci. Domanjševci se omenjajo že leta 1208 kot »Mincu«, kasneje kot »Domonkusolcz«, kar indicira na to, da je bila vas v zgodovini pomembna. Na tako imenovanem »starem vreju« je bil samostan dominikancev, poleg je bila cerkev in latinska šola (gimnazija), ki so jo obiskovali predvsem otroci premožnejših staršev. V času turških vpadov so bili samostan, cerkev in latinska šola požgani.

Več znamenitosti

Domanjševski Zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu v osrednjem delu vasi ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena po načrtih arhitekta Alojza Kleiberja leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimskokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230 je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Arheološke najdbe pričajo, da je bilo območje šalovske občine poseljeno že v zgodnjih obdobjih. Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najboljše ohranjenimi v Prekmurju.