Zakonodaja

Razen če ni posebej navedeno, ima Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Šalovci (MNSSOŠ) pravice do vseh vsebin na tem spletnem mestu.

Brez pisnega dovoljenja Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Šalovci (MNSSOŠ) je prepovedano kopiranje, razmnoževanje, objavljanje ali predvajanje teh vsebin, razen za osebno, nekomercialno ali izobraževalno uporabo. Pri tem je treba ohraniti vse opombe o avtorskih pravicah.

Informacije na spletnem mestu so namenjene zgolj za obveščanje. Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Šalovci (MNSSOŠ) ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala z uporabo teh informacij, niti za točnost, popolnost, ustreznost ali dostopnost vsebin, ki so objavljene na spletni strani domonkosfa.si.