Kulturne dediščine

Zgrajen je bil v začetku 20. stoletja in je še danes lepo ohranjen. Delno je konstruiran iz opeke in delno iz lesa. Mlin je leta 1901 kupil Franc Žlebič.

V mlinu so poleg žit stiskali tudi bučno olje. Kasneje so priključili tudi generator za proizvodnjo električne energije. Njegov glavni namen je bil uporaba za lastne potrebe in osvetljavo mlina ter stanovanjskega poslopja. Mlin je bil kasneje predelan v parnega, kar je dopuščalo njegovo rabo tudi v sušnih obdobjih.

V mlinu so še danes ohranjeni mehanizem, mlinski kamen in vodno kolo.

Zgrajen je bil v začetku 20. stoletja in je še danes lepo ohranjen. Delno je konstruiran iz opeke in delno iz lesa. Mlin je leta 1901 kupil Franc Žlebič.

V mlinu so poleg žit stiskali tudi bučno olje. Kasneje so priključili tudi generator za proizvodnjo električne energije. Njegov glavni namen je bil uporaba za lastne potrebe in osvetljavo mlina ter stanovanjskega poslopja. Mlin je bil kasneje predelan v parnega, kar je dopuščalo njegovo rabo tudi v sušnih obdobjih.

V mlinu so še danes ohranjeni mehanizem, mlinski kamen in vodno kolo.

Več znamenitosti

Domanjševski zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu, v osrednjem delu vasi, ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja, iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230. Je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najbolje ohranjenimi v Prekmurju, predvidoma iz 2. in 3. stoletja.