Domanjševska Domačija

Domačija družine Kalamar, zgrajena leta 1931, je danes preurejena v etnografsko hišo. Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci se je leta 2009 odločil, da bodo domačijo preuredili v etnografsko hišo, in s tem namenom so kmetijo tudi kupili.

V glavni zgradbi so poleg razstavnih prostorov tudi poslovni prostori Sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti, prav tako so predstavljeni običaji in vsakodnevna opravila obrti, ki so jih ljudje nekoč opravljali. Obiskovalci se lahko seznanijo kako so nekoč kuhali žganje, čistili in sušili bučna semena, pekli kruh, pletli cekarje, spoznajo različne vrste žit ter čevljarske in mizarske delavnice. Razstavni modeli intelektualnih in kulturnih spomenikov, ki služijo kot pogled v zgodovino, so bili zbrani s pomočjo vaščanov. V etnografski hiši so prvo razstavo odprli leta 2012.

V okviru večnamenskega objekta je prostor za rokodelce ter razstavni prostor, v okviru katerega se nahaja oder za prireditve. Na Domanjševski Domačiji se vsakoletno odvijajo številne prireditve, ena izmed njih je tradicionalni Praznik žetve, plesa in petja. Ob tem pa velja omeniti, da je Domanjševska Domačija gostila tudi več drugih festivalov, kot so Domanjševska noč ali Dan judovske kulture in še mnoge drugih.

Domanjševska Domačija nudi tudi možnost prenočitve. V kolikor Vas zanima možnost prenočišča, nas kontaktirajte.

Več znamenitosti

Domanjševski Zvonik

Zgodba zvonika seže v 19. stoletje. Na svojem trenutnem mestu v osrednjem delu vasi ga najdemo od leta 1998 naprej.

Žlebičev mlin

Zgrajen v začetku 20. stoletja iz opeke in lesa, je mlin še danes zelo dobro ohranjen.

Evangeličanska cerkev

Evangeličanska cerkev je bila zgrajena po načrtih arhitekta Alojza Kleiberja leta 1902 na mestu, kjer je stala še stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja.

Cerkev sv. Martina

Rimskokatoliška cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230 je najstarejši sakralni spomenik v Prekmurju.

Čahukov mlin

Delno lesen in delno zidan mlin, ki izhaja iz 19. stoletja, se nahaja na koncu vasi.

Gomilna grobišča

Arheološke najdbe pričajo, da je bilo območje šalovske občine poseljeno že v zgodnjih obdobjih. Gomilno grobišče v Domanjševcih je med najboljše ohranjenimi v Prekmurju.