O nas

MSNS Občine Šalovci, ki ima sedež v Domanjševcih, je ustanovljena leta 1999 v skladu z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnosti. Ta zakon omogoča pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki živijo na območjih z mešano narodnostjo, ustanoviti občinske samoupravne narodne skupnosti.

Naloge MSNS Občine Šalovci vključujejo:

 • Spodbujanje in širjenje zavedanja o pomenu ohranjanja madžarske narodne identitete in jezika.
 • Podpiranje programov za promocijo madžarskega jezika v uradnem delovanju lokalnih skupnosti, organizacij, in društev na mešanih območjih.
 • Finančna in organizacijska podpora kulturnim društvom v Občini Šalovci, z osredotočenostjo na programe, ki ohranjajo kulturno dediščino.
 • Spodbujanje ostalih društev na območju občine in njihova podpora.
 • Promocija ohranjanja madžarskega jezika in kulture v vrtcih in šolah ter podpora temu.
 • Spodbujanje mladinskih programov in nudenje pomoči.
 • Podpora jezikovnim, kulturnim in verskim programom na mešanih območjih.
 • Vzdrževanje stikov z matično domovino in podpiranje sodelovanja med društvi in naselji.
 • Sodelovanje z lokalno samoupravo in drugimi društvi večinskega slovenskega naroda.
 • Organizacija proslav in drugih prireditev.
 • Izvedba in podpora programom, ki promovirajo madžarske kulturne vrednote.
 • Spremljanje gospodarskega, demografskega, in socialnega položaja na mešanih območjih ter sprejemanje stališč v zvezi s temi vprašanji.
 • Sodelovanje s pomurskimi madžarskimi kulturnimi in strokovnimi ustanovami ter društvi.
 • Izpolnjevanje drugih nalog, kot določa statut.

Dušan Orban

ELNÖK/PREDSEDNIK

Josip Kranjec

ALELNÖK/ PODPREDSEDNIK

Renata Šebök

Tag/Član

Gregor Šebök

Tag/Član

Franc Kalamar

Tag/Član