Ismerje meg Domonkosfát

Domonkosfa egy kompakt út menti település a Kis Kerka-patak völgyében, Goricskó északkeleti részén, a magyar határ közelében. A település kétnyelvű területen fekszik, ahol a magyar nemzeti közösség tagjai autochton módon élnek, és a szlovén mellett a magyar is hivatalos nyelv. A magyar nemzetiségűek a mai napig őrzik kultúrájukat különböző intézményekben és társadalmakban. A falu központjában kétnyelvű általános iskola, óvoda és könyvtár található. A falu felett, egy dombos lejtőn pedig az Evangélikus templom, ahol szlovén és magyar nyelven is tartanak istentiszteletet.

A települést az etnikai sokszínűség mellett a vallási sokszínűség is jellemzi, hiszen a lakosok  90%-a evangélikus hivatásu.

A Domonkosfa helynév a Domonkos vagyis szlovénul Dominik személynévből származik. A Muncu alak (ejtsd: Monko) a Domonko név rövidített formája. A Muncu helyi név földrajzi fekvéséből adódóan megegyezik a mai Domonkosfa névvel. Domonkosfát már 1208-ban “Mincu”, később “Domonkusolcz” néven említik, ami arra utal, hogy fontos falu volt a történelemben. Az úgynevezett “régi part”-on domonkos kolostor, mellette templom és latin iskola (gimnázium) volt, ahová főleg a gazdagabb szülők gyermekei jártak. A török betörések idején leégett a kolostor, a templom és a latin iskola.

További látnivalók

Domonkosfai harang

A harang története egészen a 19. századig nyúlik vissza. Jelenlegi helyén, a falu központjában 1998 óta található.

Zslebics malom

A 20. század elején épült, téglából és fából épült malom ma is nagyon jól megőrzött.

Evangélikus templom

Az evangélikus templomot 1902-ben építették a régi evangélikus templom helyén, amely a 18. századból származott.

Szent Márton-templom

Az 1230 körül épült római katolikus templom, Muravidék legrégebbi szakrális emléke.

Csahuk malom

Az 19. századból származó részben fa és részben kő malom a falu végén található

Halom temetkező

A Domonkosfa-i halom-temetkezo az egyik legjobban megőrzött Muravidéken, valószínűleg a 2. és 3. századból származik.